• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Bạn muốn có chiếc xe nào trong tương lai?

Bạn muốn có chiếc xe nào trong tương lai?

Số người tham gia bình chọn
46
Lần bình chọn đầu tiên
Thứ hai, ngày 09 Tháng 10 năm 2006 lúc 20:01
Lần bình chọn cuối cùng
Thứ bảy, ngày 31 Tháng 12 năm 2016 lúc 23:21
Hits Percent Graph
All New Fiesta 2014
15 32.6%
Ranger
10 21.7%
Fiesta
8 17.4%
Everest
8 17.4%
Escape
3 6.5%
Transit
1 2.2%
Focus ( New 2013)
1 2.2%